Добрата храна е сила

Конференция 2015

  Темите в третата конференция „Добрата храна е сила“ са обединени от мотото „Аз избирам българското!“.   Фокусът е върху изключително актуалната напоследък тема, свързана с избора между български и чужди хранителни стоки. Ще направим анализ на добрите практики, които могат да бъдат от полза за българските производители, както и обзор на съвременните тенденции в храненето и отражението им върху активния и забързан начин на живот на модерния потребител.